Årsmöte

| 4 mars 2019

Den 4 mars hade Avdelning 8 sitt årsmöte.

I ett fullsatt Seniorcenter i Eskilstuna genomförde avdelningen sitt årsmöte under ledning av Distrikt ordförande Leif Kindblom och Ingegerd Åkerlund. Verksamhet och ekonomisk berättelse godkändes, liksom revisorernas berättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för 2018. Vidare genomfördes val till styrelsen, revisorer, valberedning samt representanter till Distriktets repskap.  Revisorerna Alf Egnerfors och Bengt Ahlenius samt styrelseledamoten Kristina Brundin avtackades  för lång och bra arbete i föreningen.

Avslutningsvis tackade ordförande för väl genomfört möte och slog klubban i bordet, sen blev det kaffe och räksmörgås med underhållning av Gott och Blandat.