Medlemsmöte

| 6 oktober 2020

På Seniorcentrum den 5 oktober

Ett 45 tal medlemmar hade föranmält sig till vårt månadsmöte, ordförande Kerstin Lagberg hälsa alla välkomna, vi fick information från Förbundets Kongress som delvis genomförts digitalt med än del stadgeändringar, samt val av Förbundsordförande och Förbundsstyrelse. Som ny Förbundsordförande valdes Liza Paolo Sandberg, Lars Hedin från distrikt Sörmland blev vald till ordinarie förbund styrelse ledamot och vår distrikt ordförande Leif Kindblom går in som förste ersättare i styrelsen. Genomförande av den Fysiska kongressen kommer att genomföras när situationen återgår till mer normalt läge. Vårt distrikt har genomfört en utbildning om våra försäkringar för samtliga styrelser i länet, vi fick också en genomgång av Systematisk säkerhetsarbete för att minska skador och olycksfall i hemmet och i trafiken. Kommunala Pensionärsrådet samt Regionala Pensionärsrådet har haft sina första höst möten efter vårens och sommarens effekt av covid- 19. Årets influensavaccination börjar den 3 november och skall genomföras samtidigt med vaccination för lunginflammation alla födda 1955 eller tidigare erbjuds gratis vaccination. Efter aktuell information så var det dags för lite underhållning av trubaduren Lennart Johansson från Flen  samt kaffe och smörgås.