Politikerutfrågning 16 maj i Strängnäs

| 26 maj 2022

Välbesökt möte hos SKPF i Strängnäs när regionens politiker blev utfrågade.