"Sittgympa"

| 3 mars 2020

På seniorcentrum

Så här glada och duktiga medlemmar i SKPF har vi. Tisdagar i jämn vecka klockan 13.00 kör vi till musik. Vi avslutar med fika och mycket prat.