Torsdagscafé

| 30 april 2019

Torsdagen den 18 april var temat demens

På dagens torsdagscafé fick vi besök av Annika Sjöberg från region Sörmland som arbetar med bland annat demens. Annika informera om Minnesmottagningen som man kommer till efter att först genomfört en basal undersökning på vårdcentralen och eventuell remiss vidare till minnesmottagningen. Demens indelas i tre grader, mild demens medelsvår demens och svår demens. Sammantaget var det en intressant informativt och lärorikt eftermiddag.