Torsdagscafé

| 23 februari 2019

Den 21 februari på Seniorcenter.

I dag var Brottsofferjouren i Eskilstuna på vårt Torsdagscafé och berätta om sin verksamhet.

Jouren är en ideell förening som ger kostnadsfritt stöd åt människor som utsatts för brott av skilda slag,

bevittnat brott eller har någon nära anhörig som drabbats av brott. Vi fick en bra genomgång av den allt

mer förekommande brott som riktar sig mot äldre, bland annat brott som sker genom telefonuppringningar,

eller brott i samband med att man använder sitt betal/bank kort. Det var en bra genomgång med många bra

tipps att tänka på när vi får okända telefonsamtal eller när vi tar ut pengar.