Årsmöte

| 22 juni 2021

Rapport från årsmötet

SKPF, avdelning 6 i Falun genomförde sitt Årsmöte den 8 juni på Lilltorpet.

Äntligen kunde vi träffas om än med corona-avstånd! Det var 16 medlemmar på mötet? På årsmötet fastställdes avdelningens resultat & balansräkning för 2020 liksom styrelsens Verksamhetsberättelse 2020. Val av ordinarie ledamöter, ersättare, valberedning, revisorer även val till distriktets representantskap samt att styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet valde Anders Wennberg som ny ordförande efter Ingveig Danielsen som avtackades för sitt arbete och engagemang som hon bidragit med i styrelsen. Anders Pettersson valdes efter Torsten Bodin som avtackades för det arbete och engagemang som han bidragit med under de 11 år som han varit aktiv i styrelsen. Jan Lindholm omvaldes som kassör i avdelningen och Ann Chrona omvaldes som ledamot samt att Lars Broman och Pia Persson valdes om som ersättare. Solveig Hansson, som är distriktsordförande i SKPF Dalarna, satt som ordförande för mötet. Efter årsmötesförhandlingarna serverades det kaffe och smörgås samtidigt som Inger Ekstrand och KG Johansson berättade om Lilltorpet och den verksamhet som bedrevs och som bedrivs på Lilltorpet idag.