Årsmötet på Kristinegården.

| 2 augusti 2023

Rapport från Årsmötet den 8 mars.

Årsmötet för avdelning 6 genomfördes på Kristinegården även denna gång. Anders Wennberg, avdelningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Som ordförande för mötet valdes Marianne Hirsch, som är ordförande i avdelning 109 Avesta-Hedemora och sekreterare Ann Chrona. På årsmötet fastställdes Verksamhetsberättelsen för 2022 och resultat- och balansräkning samt att styrelsen fick ansvarsfrihet för 2022. Det valdes ledamöter till styrelsen. Ordinarie ledamöter omval på Anders Pettersson och Ann Chrona på två år, omval på kassör på två år Jan Lindholm samt omval på Pia Persson och Lars Broman och nyval på Lena Johnsson och Torsten Bodin som ersättare i ett år. I valberedningen fick Margret Sandberg förnyat förtroende på ett år till och som revisor på ett år valdes Elja Green Sjöberg. Till Distriktets representantskap valdes Jan Lindholm, Anders Petterson och Pia Persson som ordinarie och Margret Sandberg, Ingveig Danielsen och Kerstin Johansson som ersättare, alla på ett år.

Årsmötet fastställde även nomineringar till förbundets styrelse som skulle vidare till Kongressen för beslut, samt nominering av kongressombud från vår avdelning som skulle vidare för behandling på distriktets årsmöte. Som representant till kongressledamot i distriktet var Anders Wennberg nominerad från avdelning 6.

Efter genomförda årsmötesförhandlingar serverades det kaffe och smörgås samtidigt som Mats Höjer från Dalateatern berättade om det utbud som de har under våren och hösten 2023. Han påtalade också att de söker efter ambassadörer inom Dalateatern.