Årsmötet

| 23 mars 2020

Rapport från årsmötet den 11 mars.

Onsdagen den 11 mars hade SKPF pensionärerna, avdelning 6, årsmöte i Kulturhuset tio14, lokal Jungfrun. Av våra 840 medlemmar hade 24 trotsat Corona-varningarna och dykt upp. Årsmötet valde Ingveig Danielsen som ny ordförande efter Gunilla Sjödin, som innehaft den positionen i 10 år. Gunilla Sjödin och Lena Hedlund avtackades för det engagemang och arbete de bidragit med under sina år i styrelsen. Kerstin Johansson valdes som ordinarie ledamot och Lars Broman omvaldes som ersättare. Verksamhetsberättelsen 2019, resultat och balansräkning, revisionsberättelse behandlades samt ansvarsfrihet för styrelsen och kassören mm. Det serverades Kaffe/te med smörgås och liten kaka.

Före årsmötet föreläste Anneli Steinholtz, dietist från kommunen, på temat ”Vikten av rätt kost för äldre”. Det finns mer information och inspiration om bra mat på www.livsmedelsverket.se och häftet ”Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten?” Råd om bra mat för äldre delades ut på mötet.
Inledde och avslutade gjorde Ole Johannesen från Dalarnas Country Music Clubs husband med låtar från 50-, 60- och 70-talen.

Rapportör/Lasse