Boule

| 17 oktober 2022

Information från boulen.

Nu har boulen varit igång vid flera tillfällen. Det är fortfarande lika roligt och spännande. Det skulle vara roligt om det kommer fler och spelar. Det finns bouleklot att låna för att prova på spelet. Vi spelar på bouleplanen i Norslund varje onsdag kl.10-12 och fikar vårt medhavda fika mellan spelomgångarna.