Föreläsningsserie: Del 1 –

| 4 februari 2020

Depressioner, boende och matens betydelse för äldre.

Ovanstående var underrubriken på en föreläsning av Yngve Gustafson, seniorprofessor vid Umeå Universitet på kulturhuset tio14 den 29 januari. Föredraget arrangerades av SKPF, ABF och Verdandi i samverkan. Föredraget hölls både på eftermiddagen och på kvällen och drog en stor publik, totalt 157 personer i olika åldrar kom och lyssnade.
Föredraget inleder ett tema som SKPF driver kring äldre och ensamhet som vi kallar ”Tillsammans mot ensamhet” i samverkan med ABF och Verdandi.

Yngve Gustafson visade sig vara en både kunnig och underhållande föredragshållare. Han lyfte ett flertal orsaker till både ensamhet och depression och ställde ett flertal frågor till publiken. Allt från -hur många har varit uppe och kissat i natt, till -hur många har sett en permobil på ett äldreboende. Det väckte många skratt.

Ett tema som Yngve Gustafson uppehöll sig vid en längre tid var sömnen. Snarkningar och sömnuppehåll kan bidra till utveckling av exempelvis stroke och demens. Näringsbrist var också en fråga han berörde. En chokladpralin varje kväll kan göra underverk. Ta gärna med en pralinask när ni besöker era anhöriga på äldreboendet var något han upprepade ett flertal gånger under de två föreläsningarna. Man måste naturligtvis vara försiktig med munhälsan som också är en viktig orsak till ensamhet.

Förorsakar ensamhet en depression eller är det depressionen som förorsakar ensamheten. Det kan nog vara både på det ena eller det andra sättet. Han talade om förluster med stigande ålder. Det kan handla om att barnen flyttar hemifrån, anhöriga som går bort, pensioneringen som för många klipper av vardagskontakter med vänner, försämrad ekonomi, försämrad hälsa osv.

Jag tror att vi som besökte föreläsningarna fick oss många tankeställare. Lösningarna på hur vi minskar ensamheten och hur vi motverkar depressioner får vi nog arbeta mer med. Det är inte några enkla frågor. De berör inte bara oss var och en som individer utan har på många sätt kopplingar till hur vi har utformat vårt samhälle. Det är viktigt att man arbetar med dessa frågor och inte bara pratar om att äldre kostar. Kan man minska antalet deprimerade och/eller ensamma äldre, så blir vi även starkare som grupp och kan mer framgångsrikt driva andra äldrefrågor.

SKPF arrangerar ett flertal föreläsningar under 2020 som du kan läsa om här på vår hemsida och vi hoppas att många även vill jobba med dessa frågor i studiecirkelform. Du kan läsa mer även om det på annan plats på hemsidan.

Som en snabbt växande organisation för pensionärer kommer SKPF att utgöra en viktig aktör när det gäller att påverka politiken inte bara när det gäller de ekonomiska villkoren för oss pensionärer utan även hur vården och omsorgerna måste förbättras och anpassas till förändrade behov. Läs gärna mer om de frågor som vi arbetar med på: https://www.skpf.se/varden-och-omsorgen/

Hälsningar från Jan Lindholm