Måltidsråd

| 6 januari 2020

Rapport från Falu Kommuns måltidsråd.

Kommunens måltidsråd i samverkan med pensionärsorganisationerna. I måltidsrådet sitter representanter från kommunen: två dietister, enhetschef från Haraldsboköket och tre 1:e kockar. Sedan sitter det representanter från pensionärsorganisationerna: SKPF, SPF och Vision. PRO deltog inte vid detta tillfälle. Måltidsrådet träffas 1 gång/år.

Kommunens dietist redogjorde för kundnöjdhet från socialstyrelsens nationella brukarundersökning som gjordes inom särskilda boenden (äldreboende).                                             Betyget på brukarundersökningen i kommunen är något högre än genomsnittet i riket, 78 % är nöjda med hur maten smakar och 71 % tycker måltiden är en trevlig stund på dagen.
Resultatet kan hittas via följande länk: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/

Omvårdnadsförvaltningen arbetar med egna enkäter som ett verktyg för förbättring och utveckling av måltidsupplevelsen för pensionärerna som bor på särskilt boende.
Livsmedelsverkets nya kostråd för äldre, ”Aptit på livet men mindre aptit på maten?” Om detta finns det att läsa i broschyr som finns att beställa på livsmedelsverkets webbsida.

Information gavs om Pensionärslunch på skolrestauranger.
För att få äta på skolrestauranger krävs ett biståndsbeslut från kommunen som du ansöker om på en blankett via biståndsmottagningen på omvårdnadsförvaltningen, telefon 023-877 80. Du kan även få blanketten genom att kontakta Falu kommun på telefon 023-830 00.
Kuponger säljs i häften om 10 st (enstaka kuponger säljs inte). Pris för 1 kuponghäfte med 10 st kuponger är 600 kr inkl. moms. Priset gäller från 2020-01-01.

En fråga ställdes från SKPF varför inte de som är förtidspensionärer inte får äta på skolrestau-rangerna utan att man måste vara 65 +.

Haraldsbo produktionskök bjöd på smakprover av det som skickas ut till äldreboenden och inom hemtjänst. Smakproverna såg aptitliga ut och smakade mycket bra.

Rapportör/Kerstin Johansson