Vårens fikaträffar på bl.a. Kulturhuset tio14

| 2 augusti 2023

Information från vårens fikaträffar på 1:a måndagen i månaden kl. 14.00.

Under våren 2023 fortsatte vi med att bjuda in Faluns pensionärer till måndagsfika, första måndag i månaden varje helgfri vecka. Det har varit fikaträffar med kulturella eller informativa inslag. Ibland har vi fått lov att ändra program, på grund av sjukdom. Men goda smörgåsar, kaffe och te har alltid funnits på plats, då vi har anlänt till Kulturhuset tio 14. Dessa träffar har gått under Fikaträffar och genomförts för att ”Minska ensamhet hos äldre”. Styrelsen har sökt pengar hos Socialstyrelsen som vi bl.a kan använda till detta.

Vi har bland annat haft besök av Bibliotekspersonal som har informerat om deras verksamhet. Röda Korset informerade om Hjärt- och lungräddning. Kvinnojouren kom och berättade om deras viktiga verksamhet. Vi har tagit upp bedrägerier mot äldre.  Hur vi kan skydda oss för att inte bli bedragna. Daniel Sven Olsson berättade om Gustav Erikssons äventyr i dalarna.Mer från dessa träffar finns att läsa under respektive aktivitet.

Vi kommer att fortsätta med dessa fikaträffar även i höst, då vi nu har fått beviljat bidraget från Socialstyrelsen som ska gå till att minska ensamheten hos äldre.

Program på höstens aktiviteter kommer i nästa medlemsbrev läggas även ut på SKPF Faluns hemsida.