Vetenskapslördag

| 29 november 2021

En dag med fokus på FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Den 11/12 kl. 12.00-16.30 på Dalarnas museum /hörsalen

En dag med fokus på FN:s Globala mål för hållbar utveckling.                                                                                                              12.00 – Moderator Magnus Odebäck Ljunge                                                                                                                                                    12.15 –  Hållbar befolkning – Lars Broman, professor i fysik.                                                                                                                    12.45 – Vaccination mot COVID-19 – Hur har det påverkat den globala hälsan? – Tomas Bergström, professor i klinisk                         mikrobiologi.                                                                                                                                                                                                  13.15 –  PAUS                                                                                                                                                                                                                  14.00 – Hur kan vi främja livslångt lärande och likvärdig utbildning för alla? – Maria Spante, docent i informatik.            14.30 – Det eviga kärnkraftsavfallet – Göran Bryntse, assisterande professor i energieffektiv energi.                                   15.00 – Är nya innovativa tekniker såsom elvägar, magnettåg och vätgas långsiktigt hållbara? Rune Wigblad, professor i                   företagsekonomi.                                                                                                                                                                                         15.30 – PAUS                                                                                                                                                                                                                      15.45 – 16.30 – Avslutande panel med medverkande föreläsare.