Styrelsen 2020

februari 2020

Ordförande Maj-Britt Svensson Vice ordförande Ing-Marie Jeansson Kassör Lennart Skoglund Sekreterare Ingela Wilhelmsson Ledamöter Birgitta Lennartsson Ingrid Harrysson Inger Soinio