Gå som en pingvin

| 26 januari 2021

För att klara halkan. Googla på föregående orden i texten för förklaring.

Socialstyrelsen har information som kan förebygga fall hemma eller ute. www.socialstyrelsen.se/balanseramera

NTF Gävleborg har påbörjat en undersökning, hur vinterväghållningen sköts i bl.a. Gävle kommun i samarbete med pensionärsorganisationerna. Hur det gick, redovisas på denna länk. http://gavleborg.ntf.se