Medlemsmöte

| 6 februari 2019

Den 24 januari genomförde vår avdelning sitt nomineringsmöte.

Alla förslag godkändes av mötesdeltagarna. Vår ordförande informerade om att många pensionärer, som kan ha rätt till bostadstillägg, inte söker. Enligt pensionsmyndigheten kan det vara så många som 100 tusen.
Sedan var det dags för kaffe och smörgås samt underhållning av de trevliga herrarna Almgren & Asp som bjöd på fint spel och skönsång. Mötet avslutades med lottdragning.

Text Gerd Karlsson Foto Gerd Karlsson