Styrelsen 2020

| 29 oktober 2020

Styrelsen 2020

Styrelseledamöter från och med 2020

ordf Zaidi Folias

kassör Yvonne Haglund

sekr Britt-Marie Otterdahl Wallenius

v ordf  Britt-Marie Bengtsson

ledamot Annalena  Stjernlöf

ersättare Seija Fransson och Siv Karlsson