Styrelsen 2023

| 22 november 2023

Styrelsen 2023

Styrelsen 2023

Styrelseledamöter

Ordförande      Pia Rönnesjö

Kassör                Anja Almèn

Sekreterare      Ulla Cronesberry

V.ordförande   Anna Ekskog Hallmèn

Ledamot            Inger Abrahamsson

Suppleanter     Eva Andreasson