Styrelsen 2024

| 28 februari 2024

Ordförande: Anna Ekskog Hallmén

Kassör: Birgit Andersson

Sekreterare: Pia Rönnesjö

V.Ordförande: Inger Abrahamsson

Ledamot: Ulla Cronesberry

Suppleant: Anja Almén

Eva Andreasson

Maj Gustafsson