Årsmöte SKPF Avd 16 Gotland

| 25 februari 2024

Årsmöte SKPF Avd 16 Gotland
Torsdagen den 22/2 höll Skpf sitt Årsmöte vid restaurang P18 i Visby. Det började med lunch i restaurangen som var till full belåtenhet.
Ordförande Maggan Margareta Palmedal öppnade årsmötet och hälsade C:a 100 Medlemmar välkomna.
Till Presidium för mötet Valdes Håkan Ericsson till Ordförande och Sittande sekreterare Conny Kristensen Gahnström.
Håkan berättade lite om Äldreomsorgen på Gotland hur viktig den är för alla äldre samt om nybyggnationer m.m som kommer.
Leifi Jacobsson redogjorde för Resultat och balansräkningen och den godkändes av mötet. och efter man läst revisorernas rapport fick styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets året 2023.
Till ny Ordförande valdes
Margareta Karlström Margareta Carlström Nilsson
Omval på Vice Ordförande Anders Johansson
Omval på Yvonne Werkander
Nyval på Carina Cedergren Jacobsson
Nyval på Viveca Fogelberg
Nyval på Åke Karlström
Nyval på Kenneth Magnusson
Margareta Palmedall har efter många år som duktig Ordförande i SKPF valt att lämna sitt uppdrag och lämnar över klubban till nya Ordföranden i SKPF Margareta Carlström Nilsson.
Avgånde i styrelsen Maggan Margareta Palmedal, Rakel Thungström och Kristina Andersson Rosvall avtackades med blommor.
Leifi Jacobsson och Carina Cedergren Jacobsson underhöll med sång och durspel, och dagen avslutades med Kaffe och kaka i restaurangen.