STYRELSEN 2021

| 20 april 2020

Ordförande: Margareta Palmedal 070-3601886 Kassör: Ingeborg Larsson 070-9616019 Studier: Britta Andersson 070-2684176 Ledamot Anders Johansson 070-7697358 Ledamot Janne Rehn 073-4661285 Ersättare: Yvonne Werkander, Kristina Rosvall-Andersson, Rachel Tungström. LEDAMÖTER I PENSIONÄRSRÅDET: Bengt Svensson 070-3290815 Margareta Palmedal 070-3601886 Margot Levander 070-5818658 Torsten Dahlgren 070-2829231