Styrelseutbildning

| 3 maj 2024

Styrelseutbildning SKPF-Gotland 3/5 2024. Främre raden från vänster Conny Kristensen Gahnström, Leifi Jacobsson, Carina Cedergren Jacobsson. Bakre raden från vänster Margareta Carlström Nilsson, Viveca Fogelberg samt Yvonne Werkander. Handledare Maia Dahlberg ABF.se/Gotland. Vi vill samtidigt påminna alla om Bussresan till Åland den 7-10 September. För att den skall bli av behöver Bussbolaget 15 personer till, sammanlagt 25 personer, annars måste dom ställa in Bussresan till Åland.