Verksamheten 2022

| 21 oktober 2021

Verksamhetsplan 2022

Kompisbord 19/1 INSTÄLLT

Digitalt Café för mobiler 27/1 INSTÄLLT

Bedrägeri mot äldre 3/2 INSTÄLLT

Årsmöte 17/2 INSTÄLLT

Krishantering 22/2 INSTÄLLT

Hjärt-lungräddning  7/3 INSTÄLLT

Våldet går ej i pension 23/3 INSTÄLLT

Årsmöte 24/3

Anhörigstöd 30/3 INSTÄLLT

Info om ambulansen 5/4

Fonus 11/4 Framflyttat till den 3/10

Kompisbord 21/4

Hur går jag till väga om man till en behöver hjälp i hemmet 12/5 OBS! Flyttat till den 23 maj.

Studiebesök Norra kyrkogården 19/5

Bussutflykt på Gotland 31/5

Korvgrillning 15/6

Studiebesök Brusebo 20/6

Vandring Asunden 31/8

Digitalt Café 7/9

Kompisbord 15/9

SKPF Avd. 16
Våld i nära relation 22/9. INSTÄLLT PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLNINGAR.

Pensioner försäkringar familjejuristen 3/10
SKPF Avd 16 Måndg den 3/10inbjuder vi till seminarium på Arbetarrörelsens hus.
10,00*12,00 Fonus och Familjejuristen 13,00-14,30 Folksam 14,30-16,00 Pensionsmyndigheten. Vi bjuder på kaffe. Anmäl vilket seminarium ni vill delta i. Anmälan till: Yvonne tel.0739302223 eller Britta tel. 0702684176 Senast 26/9 Välkomna!

Höstmöte 12/10
Välkomna till Höstmöte den 12/10 klockan 13,00 Tjelvarkyrkan. Bud
getförslag för år 2023.Fastställande av årsavgiften för 2023. Verksamhetsförslag för år 2023, samt val av ombud till Regionala Pensionärsrådet. Sedvanliga förhandlingar. Underhållning. Vi bjuder på kaffe och macka. Anmälan: Senast den 10/10
Maggan tel. 0498-650569 månd-Fred 09,00-17,00. Ingeborg tel. 0709616019. Mail: skpf16@hotmail.com. Lättast är att bara svara på mailet.
OBS! Från den 1/12-22 byter vi telefonnummer till 072-0048869
Hjärtligt Välkomna!

Brandsäkerhet i hemmet 24/10

Kompisbord 10/11

Jullunch 8/12