Budget/Verksamhetsmöte

| 28 oktober 2021

Den 20 okt. kl.14.00 hade avd. 81 sitt budget/verksamhetsmöte inför år 2022. Vi beslutade om oförändrad

medlemsavgift år 2022, 60kr/medlem och år  till vår avdelning.  Total avgift till SKPF för våra medlemmar 170 kr/år.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2022 godkändes. Valberedningen delade ut nomineringspapper

för att ge förslag till olika förtroendeposter år 2022.

Vi underhölls av Vestarna från Västerås med olika sånger.

Mötet avslutades med fika och lottdragning.