Afternoon Thea 2023-02-22

| 28 februari 2023

Medlemsmöte 2023-02-22 på Engströms

Brita hälsade oss välkomna till en fullsatt lokal och berättade lite om vårt kommande årsmöte 15 mars kl. 14.00 på Parketten. Vi hoppas då kunna presentera vart vår resa i maj kommer att gå. Dagens möte fokuserades på individen och krishantering och även information om Vårsta av Pär Mossegård och Linda Fransson. Pär började sin presentation med att han är sjuksköterska i botten. Ett arbete han slutade med 1985 då han började på Sandö. Där blev han kvar i 10 år och kom sedan till Svenska Kyrkans kriscentrum på Vårsta.

Linda har arbetat där i 8 år i olika grupper som behandlat utbrändhet, stress och traumaproblematik. Det berättades för oss att Vårsta uppstod 1912 och att det finns ett gårdsmuseum från den tiden Vårsta är unikt i Norden och syftet är att hjälpa människor hitta vägar att hjälpa sig själva. Vi fick också veta att vi inte ska tro på all skit vi tänker, vilket kan kännas trösterikt många gånger. Brita tackade Pär och Linda för utförlig presentation om deras intressanta arbete med en vacker blomma och Engströms för alla godsaker vi fått ta del av på Afternoon The. Hon tackade även oss alla för en mycket trevlig stund.