Årmöte 2024-03-06

| 7 mars 2024

Årsmöte på Sambiblioteket 2024 03 06

 

Vi höll vårt årsmöte 6 mars på Sambiblioteket. Anders Bergman och Jasenco Omanovic inledde mötet med information om 5 i 12 rörelsen som nu pågått i 30 år med syftet att motverka främlingsfientlighet och rasism samt verka för mänskliga rättigheter. Minnesdagen är den 5 december. Rörelsen har blivit känd även ute i Europa och 5  december varje år är det samlingen på vårt torg.

Därefter som sig bör sedvanliga årsmötesförhandlingar med Kommunals ombudsman Kjell Sjödin som ordförande detta år. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes. Kassören Kerstin Viklund och två styrelseledamöter –  Lena Höglund och Birgitta Thörnberg – valdes för ytterligare 2 år. Ordförande Brita efterlyste ledamöter till valberedningen och informerade om kommande PUB-afton 20 maj på Bryggeriet. Annons och möjlighet att anmäla sig till detta kommer i TÅ senare i vår. Efter mötet samlades vi i caféet och intog en god buffé.

 

 

 

Foto Kerstin Viklund