Årsmöte

| 20 mars 2020

Årsmöte 18 mars på Parketten

Årsmötet inleddes med sång och musik av Karin och Åke Wiberg. Kända av oss sen tidigare och alltid lika trevliga och uppmuntrande att lyssna till.

Därefter hälsade ordförande Brita välkommen och till ordförande för mötet valdes Rune Danielsson som i flera år varit avdelningens årsmötesordförande. Verksamhetsberättelsen för 2019 godkändes liksom ekonomisk- och revisorernas berättelser.

Val företogs och Kerstin Viklund valdes till kassör i 2 år till och Elise Lilja och Bengt Fransson till styrelseledamöter i 2 år. Vi har en ny ersättare i styrelsen, Birgitta Törnberg, och Lena Höglund och Ingrid Sundin fortsätter som tidigare. Jan Sjödin fortsätter sitt uppdrag som revisor i 2 år till och Bert Olsson som ersättare i 1 år.

Birgitta Norlander som har arbetat i styrelsen har avsagt sig det uppdraget och avtackades.

Brita rapporterade om framtida aktiviteter där det blir en del ändringar. Pub-afton 20 april och SKPF-dagen 27 maj flyttas fram till i höst. Höstens övriga program finns att läsa om här på hemsidan.

NYTT FÖR DAGEN VAR ATT LUNCHEN INTOGS PÅ PARKETTEN och sen avslutades mötet.