Årsmöte 16 mars 2022

| 19 mars 2022

Årsmötesförhandlingar 16 mars 2022 på Parketten

72 medlemmar kom till mötet på Parketten. Ordförande Brita Semb öppnade mötet och årsmötesförhandlingarna inleddes. Dagordningen godkändes. Rune Danielsson väldes till mötesordförande (en tradition sedan många år) och Kerstin Viklund valdes till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2021 och ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse godkändes av mötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes i sin helhet och även revisorerna. Ordförande Brita informerade om kommande aktivitet som: PUB-afton på Bryggeribacken 16 maj och distriktets möte 31 maj i Bergeforsen. En resa med Ådalen III planeras också. En god lunch från Royal by Mathias serverades och Anders Hägg underhöll med musik, som blev mycket uppskattad. Avslutningsvis lotteridragning.