Avdelningsstyrelsen

| 18 september 2018

Avdelning 76 styrelse mars 2020

  1. Brita Semb, ordförande – RPR-ledamot
  2. Kerstin Viklund, kassör
  3. Laila Gäderblom, sekreterare – KPR-ledamot
  4. Bengt Fransson
  5. Elise Lilja
  6. Lena Höglund, ersättare
  7. Birgitta Törnberg, ersättare
  8. Ingrid Sundin, ersättare