Måndagsmöte 17 februari 2020

| 20 februari 2020

Måndagsmöte på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vi var 25 medlemmar som besökt myndigheten där Ulf Lennestål tog emot och informerade om myndighetens arbete. 1200 medarbetare finns det på 21 platser i landet. 80 personer arbetar här i Härnösand. Barn och ungdomar med hörsel- och synnedsättning, språkliga besvär och olika diagnoser ska ha möjlighet att få utbildning efter sin förmåga. Fem olika skolor finns ute i landet. Här i Härnösand Kristinaskolan för hörselskadade. Speciella läromedel framställs också.