Måndagsmöte 17 februari 2020

februari 2020

Måndagsmöte på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vi var 25 medlemmar som besökt myndigheten där Ulf Lennestål tog emot och informerade om myndighetens arbete. 1200 medarbetare finns det på 21 platser i landet. 80 personer arbetar här i Härnösand. Barn och ungdomar med hörsel- och synnedsättning, språkliga besvär och olika diagnoser ska ha möjlighet att få utbildning efter sin förmåga. Fem olika skolor finns ute i landet. Här i Härnösand Kristinaskolan för hörselskadade. Speciella läromedel framställs också.