Måndagsmöte 18 oktober

| 20 oktober 2021

Möte på Sambiblioteket

Många kom på mötet och fick intressant information från kommunen.

Tobias Ögren från det nyöppnade EU-kontoret på Sambiblioteket inledde. Han svarar på EU-frågor. Om ni funderar över något rörande EU, gör ett besök på hans kontor.

Petra Forsström, näringslivschef, fortsatte med att tala om hotellbygget och Simhallen. Verksamheten på Simhallen ska fortsätta som vanligt när hotellet är klart och personalen kommer att fortsätta att vara anställda av kommunen. I början av nästa år tros hotellbygget vara igång. Fortsatte om “spetsföretag” företag som sticker ut som Hernö Gin, Absolicom, Agtira (Peckas naturodling). I vår stad finns 2 100 företag. Återbruksgallerian (Re: Store Höga Kusten) som håller till i Åhléns f.d. lokal planerar för öppning till jul. Nya byggnationer och myndigheter som ska flytta till vår stad redovisade hon.

Därefter talade socialnämndens ordförande Krister Mc Carthy om situationen vad gäller äldrevården. Vårdplatser saknas, nybyggen (inte på Torsvik) på sikt coh omplaceringar planeras men tar förstås tid. Han påminde om vikten att vaccinera sig, inte bara mot Covid utan även mot säsongsinfluensan och vinterkräksjukan. Fortfarande förekommer Covid bland äldreboende och personal men i liten skala.

Ordförande Brita avslutade med att informera om den fortsatta verksamheten i avdelningen. Julmöte onsdag 8 december (annons kommer i TÅ) då även vårens mötesprogram presenteras. Fortsatt årsavgift 170,-. Så var då dagens möte slut.