Sandöskolan

| 21 maj 2019

Studiebesök på Sandöskolan

Vi var 27 medlemmar från länet som i Distrikt Västernorrlands regi gjorde ett studiebesök på Sandöskolan 13 maj. Annchristine Elfendahl, skol- och verksamhetschef på anläggningen hälsade välkommen. Skolan som är verksam under Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har som bekant ett stort ansvar för händelser som bränder, naturolyckor och andra kriser. Utbildningar inom räddningstjänsten, för deltidsbrandmän och för annan säkerhet utförs och har många sökande. Ett besök gjordes i den stora hallen med moderna brandbilar och annan utrustning.

Två lärare, Jana Persson och Kristoffer Lund informerade sedan om hemberedskap om krisen kommer. En broschyr i ämnet har som bekant gått ut till hushållen. Om elen upphör eller om andra saker inträffar gäller det att vara beredd. Förslag på krislådor med mat, vatten och andra förnödenheter diskuterades.

Det var en mycket intressant och tankeväckande dag vi fick uppleva.