Lämna synpunkter på utemiljön Östersunds kommun

| 27 oktober 2020

Nu finns det ännu fler möjligheter för personer över 65 att lämna synpunkter på utemiljön

Nu finns det ännu fler möjligheter för personer över 65 att lämna synpunkter på utemiljön
För två veckor sedan fick ni information om att Östersunds kommun under oktober och november månad genomför en undersökning om hur personer över 65 år upplever utemiljön i sitt närområde. I undersökningen samlar vi cirka 10 personer i 5 utvalda områden som får fota positiva saker och förbättringsområden i sin utemiljö. Nu breddar vi undersökningen till att alla över 65 år som bor i dessa områden kan skicka in bilder via kommunens hemsida, utan att de behöver delta i några träffar.
Undersökningen av hur medborgare upplever utemiljön genomförs i följande områden:
• Lit
• Hornsberg
• Centrala stan
• Odensala/Körfältet
• Torvalla
Kommunen vill samla in bilder från personer som är över 65 år och som bor i dessa områden. Syftet är att se hur de upplever utemiljön i sitt närområde. Foton som skickas in ska antingen visa sådant som man tycker är positivt/attraktivt/bra i utemiljön, eller förbättringsområden/hinder/risker.
Det finns nu två olika sätt att medverka:
1. Möjlighet att delta i undersökning med fysiska träffar
Personer som är över 65 år och som bor i något av de aktuella områdena kan delta i denna undersökning. De som anmäler sig till undersökningen kommer att delta i två fysiska träffar, där de får möjlighet att låna en iPad av kommunen för att fota med. Det krävs inga förkunskaper för att vara med. Alla som vill låna en iPad kommer att få en genomgång av hur de fungerar. Mötena kommer att vara corona-anpassade med ett begränsat antal personer vid varje tillfälle.
Vi söker fler deltagare till denna undersökning och har därför förlängt anmälningstiden. För att delta i undersökningen anmäler man sig senast den 25 oktober till:
Saranda Bajraktari saranda.bajraktari@ostersund.se 073-778 20 27
2. Möjlighet att skicka in bilder utan att delta i några träffar
Personer över 65 år som bor i de aktuella områdena kan även ta foton på egen hand och skicka in dem via ett formulär på kommunens hemsida. Formuläret är öppet till den 30 november.
Formuläret finns här: ostersund.se/utemiljo
Resultatet används för att göra Östersund mer åldrandevänligt
De foton som skickas in blir underlag i arbetet med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun. Medborgare får möjlighet att visa vad som är viktigt för dem i utformningen av utemiljön. Genom synpunkterna vill kommunen öka deltagarnas inflytande i stadsplaneringsprocessen. Resultatet kommer även att användas som ett delunderlag när kommunen under nästa år ska ta fram en 3-årig handlingsplan för att göra Östersund mer åldrandevänligt.
Hjälp oss att sprida information om undersökningen
Vi ser gärna att ni sprider ovanstående information till alla medlemmar i er pensionärsorganisation, så att de får möjlighet att visa hur de upplever utemiljön i sitt närområde genom att skicka in foton till kommunen.

Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Åsa Wallin

Projektledare för ”Projekt Age-friendly cities and communities” Östersunds kommun
asa.wallin@ostersund.se