Medlemsmöte på Tiljan höst/budgetmöte

| 13 november 2019

Årets första riktiga vinterdag, med massor av snö, 0 gradigt och halt, då hade vi SKPF Pensionärerna vårt höst/budgetmöte.

Årets första riktiga vinterdag, med massor av snö, 0 gradigt och halt, då hade vi SKPF Pensionärerna vårt höst/budgetmöte. Trots det eländiga vädret kom en tapper skara medlemmar till Tiljan där vi höll mötet. Ordförande Britt Wikman inleder med att hälsa alla varmt välkomna och presenterar kvällens dagordning som godkändes.  Britt tillsammans med kassör Bo Sandholm föredrog verksamhetsplan för 2020 samt presenterade förslag till budget för 2020. Vårt förslag till verksamhetsplan innehåller olika aktiviteter som studiecirklar och förslag på medlemsresor. Deltagande i Senior Expo, Tisdagsdax och Alla Pensionärers dag på Jamtli.  Bl.a finns det förslag på en resa med övernattning, och efter omröstning kommer styrelsen att arbeta vidare med en resa till Ulvön och Mannaminne. Efter dragning av styrelsens förslag till budget gavs tillfälle att få svar på eventuella frågor och sen godkände medlemmarna verksamhetsplan samt budget. Nu var vi alla fikasugna och då vi fått våra mackor och dryck så välkomnas kvällens underhållare Bures, upp på scenen. De inleder med att spela Alpens ros, därefter följer Farväl till sommaren, passande nu när vi fått riktig vinter. Vi får vidare lyssna på Kärlek är den stora gåvan, Små nära ting, som Bures alltid spelar på sina framträdanden. Nu är det dags för Bure att spela Wiggen och vi alla klappar glatt takten till hans dragspel. Sen får vi drömma oss tillbaka till barn och ungdomsåren med Den röda stugan, följt av Vid en liten Fiskehamn, Vi ska gå hand i hand, Bures egna låt Masurka på logen, en svängig In the Mood med Karin och hennes maracas. Avslutningsvis spelas Leende guldbruna ögon och sist Amazing grace.  Britt tackar Karin och Bure för den härliga musiken och att mötet godkände vår verksamhetsplan och budget för 2020, och hoppas att vi ses vi igen på mötet den 10 december, som blir på Folkets Hus, då vi ska äta julgröt och underhållas av Friggaskolans lucior.  Kvällen avslutas med lottdragning och som vanligt nöjda vinnare.

Text Vid pennan Britt Wikman Foto Britt Wikman