SKPF avd Jämtland 30-årsjubileum_2014

Vår avdelnings historia

| 14 augusti 2018

Så här gick det till när vår lokalavdelning nr. 30 Jämtland/Härjedalen bildades.

Den 16 augusti 1984 beslöt SKAF:s styrelse avd 33 att inbjuda pensionerade kamrater som varit aktiva inom SKAF till en tvådagars resa till Sollefteå – Höga kusten. Syftet med resan var att inspirera till bildande av en pensionärsförening inom avdelningens verksamhetsområde. Bengt Norman, Svante Blom och Åke Ring var med på resan samt ett 16 tal pensionerade medlemmar.

Svante Blom informerade om syftet med resan och informerade om SKPF:s stadgar. Det fick samtliga att inse att en förening skulle bildas för Jämtland/Härjedalen. Man utsåg en interimsstyrelse bestående av: Erik Karlsson, Lilian Sundelin, Agnes Wallén, Gunnar Andersson och Holger Karlsson Bräcke. Som registrerad första medlem står Erik Karlsson.

1993 08 31 Bildar Härjedalen en egen förening med Siv Olsson som ordförande.

Den 6 september 1994 firades 10 årsjubileum här på OSD, då Folkets Hus, med Lilian Sundelin som ordförande. Medlemsantalet är nu 1100
Man kan läsa om massor av aktiviteter, studiecirklar mm.

Den 18 augusti 2004 firar man 20 år. Denna gång firas det på Jamtli. Rigmor Danielsson är ordförande och hälsar välkommen till de ca 300 personer som deltog i aktiviteterna.
Förbundsordförande Sam Sandberg höll tal och Nisse Ericsson berättade om Jamtli och Östersund.

Nu skriver vi den 11 november 2014 och det är dags för avdelning 30 SKPF Jämtland att fira sin 30 års dag med Britt Wikman som nyvald ordförande. Medlemsantalet är idag drygt 2770 medlemmar. Medverkar gör SKPF:s nyvalde förbundsordförande Monica Bäckman.

Återigen finns det mycket att minnas under en dag som denna, massor av aktiviteter finns dokumenterade i gånga års verksamhetsberättelser. Resor, studiecirklar, hobbykurser, vår egna sångkör, under ledning av Ingeborg Strömsén, som sjunger av hjärtats lust. Mm mm. Lite roligt för mig att konstatera är stabiliteten i avd. 30. De i styrelsen som valdes in för 10 år sedan som finns ännu kvar och är så att säga ”still going strong”.