NYTT FRÅN FÖRBUNDET

| 15 mars 2021

SKPF – ett hållbart pensionärsförbund

Samhällsinformation  februari 2021 | Miljömärkta och energieffektiva lösningar och produkter ska användas. Leverantörer som anlitas ska ha kollektivavtal och betala sina skatter. Arrangemang ska vara tillgängliga för personer med funktionsned-sättning. Förbundet ska ha ett jämställt och inkluderande kansli. Läs mer här