Årsmötet 2022

| 23 mars 2022

Vi hade årsmöte den 16 mars på Café Skomakaren.

53 medlemmar hade mött upp vid årsmötet. Ordf. Lars Berggren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Därpå var det parentation för medlemmar som avlidit under året som gått.

Ett ljus tändes – namnen på de avlidna lästes upp och Bibbi Stenberg läste en vacker vers. Parentationen avslutades med en tyst minut.

Efter detta vidtog årsmötet. Till årsmötets ordförande valdes Lars Berggren och till mötets sekreterare valdes Roger Holmgren.

Till rösträknare och justerare valdes  Åke Nilsson och Margareta Holmgren.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse godkändes.

Efter revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.

Val förrättades av ledamöter i styrelsen och övriga funktioner i föreningen.

Dan-Axel informerade om årets kanallotteri.

Efter avslutat årsmötet intogs en välsmakande landgång med dricka och kaffe.

Efter fikat höll dr Edzia Koch ett föredrag om sömnens betydelse för hälsan.

Hon beskrev sömnens olika förlopp under natten och hur hjärnan fungerar under sömnen.

Hon lämnade också flera tips vad man kan göra för att sömnen ska bli fullgod. Edzia avtackades med en vacker blomsterbukett och varma applåder.

Mötet avslutades sedvanligt med dragning i de två lotterierna som ordnats. Som alltid blev några dubbelvinnare i dragningarna.