Månadsmöte 15 dec

| 16 december 2021

Medlemsmöte med Lucia på besök

Onsdagen 15 december hade. SKPF pensionärerna Karlsborg, årets sista månadsmöte på Skomakarn’s.
Mötet inleddes med att ordf. Lars Berggren hälsade välkommen och informerade om mötets innehåll.
Därefter pratade han om pågående cirklar i föreningen och vilka som är cirkelledare.
Nästa programpunkt var att Roger Holmgren redovisade om senaste mötet med Karlsborgs pensionärsråd och vad som framkommit där.
Sedan var det dags för en härlig ”lucialandgång”  med dricka och kaffe.
Efter förtäringen fick mötet besök av Carl Johansskolans lucia med tärnor.
Det framfördes traditionella luciasånger under ledning av Kristina Björling.
Kristina och Mats Björling framförde tillsammans med luciatåget några luciasånger.
Framförandet av samtliga, var mycket fint och uppskattades av mötesdeltagarna.
När lucia med tärnor tågat ut var det dags för ”Bibbi” Stenberg att läsa upp en fin juldikt som hon skrivit.
Mötet avslutades lotteri anordnat av Dan-Axel och Ulla Wallerman.