Månadsmöte 18 maj

| 21 maj 2022

Medlemsmöte på Café Skomakaren

Onsdagen 18 maj hade SKPF Karlsborg sitt sista månadsmöte före sommaren.

Ordf Lars Bergren hälsade välkomna och påminde om inbjudningar från distriktet.

Han påminde också om den kommande friskvårdsdagen 24 maj vid Jägarlägret.

Föreningen kommer att klä och resa midsommarstången på Haganäset den 23 juni. Detta har varit en tradition i ca 20 år, men under pandemin har det inte varit möjligt.

Dan-Axel Wallerman talade om lottkiosken vid kanalen, som vi startar upp 5 juni.

Där efter informerade Roger Holmgren om det kommande mötet i Karlsborgs pensionärsråd, och vad som skall tagas upp på detta. Roger tog också upp frågan om vad man kan göra vid eventuellt krisläge. Distriktet skall ha ett möte nästa vecka för att diskutera detta och planera information i ämnet för medlemmarna.

Därpå var det dags för sedvanligt intag av förtäring i form av kaffe med smörgås och kaka.

Efter fikat var det dags för Lilly och musikanter från Mariestad att underhålla. Det var ett härligt gäng som spelade och sjöng medryckande låtar. Några medlemmar inspirerades till dans.

Efter underhållningen var det dags för ett gympapass under ledning av Inga Fritzon.

Bibbi Stenberg tog sedan vid och läste upp en tänkvärd vers.

Sedan var det dags för konsumentombudet  Margareta Holmgren att informera om att inflationen stiger pga kriget i Ukraina. Inflationen har för närvarande högsta nivån sedan 1991. Detta medför att det blir dyrare att handla och allt blir dyrare.

Mötet avslutades med dragning i lotteriet.