Månadsmöte 20 april

| 21 april 2022

Medlemsmöte på Café Skomakaren

20 april 2020 hade SKPF Karlsborg sedvanligt månadsmöte på café Skomakarn i Karlsborg.

Ordförande Lars Bergren inledde mötet med en välkomsthälsning.

Mötet fortsatte med information om några evenemang anordnade av distriktet.

Dan-Axel Wallerman tog upp frågan om bemanningen av föreningens lottkiosk vid kanalen.

Roger Holmgren pratade sedan om samarbetet med MSB, angående en kommande information, om åtgärder och vad man kan göra för att vara förberedd vid ett eventuellt krisläge. Detta med tanke på kriget i Ukraina och vad detta kan medföra för oss i Sverige.

Efter att kaffe och smörgås serverats, tog Bo Sunnefeldt vid och visade bilder och höll ett föredrag om sin resa från Jukkasjärvi till Lofoten.

Resan företogs med ren, hundspann, malmbanan och båt genom ett vintrigt Lappland och Norge. Sunnefeldt berättade också om historiska händelser utefter resvägen. Sunnefeldt avtackades av ordföranden med en vacker tulpanbukett och applåder.

Efter att det intressanta föredraget avslutats, var det dags för ett gympapass som leddes av Inga Fritzon.

Mötet avslutades med lotteri anordnat av Ulla och Dan-Axel. En del har lyckan med sig medan andra får vänta till nästa gång.