Easy Line

| 7 januari 2020

Easy Line/Lätta Linjen 2022 Samarbete med Träningslagret. Information och anmälan till Margaretha Atterklint 0703-329145

Torsdagar klockan 14.00.

Start den 15 september 2022.

10 gånger. Terminsavgift 650 kronor.

insätts på bankgiro 5640-8883.