Nu är det snart jul igen.............

| 23 november 2022

Julmöte på Maria Torget Kramfors

Välkommen till vårt julmöte den 6/12 kl. 12:00. Jultallrik 100 kr. Anmälan om deltagande senast den 30/11 till Britt-Marie tel. 070-329 00 04.

Program

12:00 – 12:30 Kramfors Ukulele grupp.

12:30 – 13:00 Carl-Gunnar Krooks Välfärdsnämnden nye ordförande berättar om sitt nya uppdrag.

13:15 Jultallrik.

Förslag till dagordning för SKPF avd. 114 Julmöte 2022-12-06 Maria Torget Kramfors.

  1. Mötets öppnande
  2. Dagordning
  3. Protokollsjusterare
  4. Ekonomi
  5. Nomineringar till årsmöte 2023
  6. Rapporter
  7. Övriga frågor
  8. Avslutning

Text Kerstin Frånlund