REFERAT ÅRSMÖTET

| 20 februari 2024

Du
Tis 2024-02-20 08:49

Den 19 februari hade SKPF pensionärerna avdelning 114 sitt årsmöte i Församlingsgården. Ordförande Kjell Abrahamsson hälsade alla medlemmar välkomna. Välkommen var också dagens underhållare Eva-Britt och Sune Johansson som bjöd på fin sång och musik av Evert Taube och en berättelse om hans stora kärlek till havet, irländsk folkmusik samt Gösta Linderholm m.fl. Tack Eva-Britt och Sune för fin och njutbar underhållning.

Sedan blev det kaffe och smörgås med mycket prat och fin gemenskap.

Årsmötesförhandlingarna började med parentation över de medlemmar som lämnat oss under år 2023 med en tyst minut. Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av medlemmarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Därefter omval av styrelsemedlemmar som var i tur att avgå 2024.

Kjell Abrahamsson informerade om kommande sommarresa som i samråd med medlemmarna kommer att bli en rundtur ut emot Höga Kusten samt en information angående nya försäkringar hos Folksam.

Därefter förklarades mötet avslutat.

Styrelsen tackar alla som deltagit på årsmötet med önskan om en fin sommar.

Kerstin Söderholm