Medlemsmöte 22 aug.

| 22 augusti 2019

160 medlemmar hade sökt sig till Lagagården för medlemsmöte/höstmöte.

SKPF avd 259 i Laholm har haft medlemsmöte med 160 deltagare.
Inledningsvis hölls ett höstmöte där kassören redovisade ekonomin och beslut att medlemsavgiften för 2020 blir oförändrad 170 kr. Hösten aktiviteter och kommande resor presenterades. En kort information om trafikfrågor innan fika serverades och Bo Liljedahl bjöd upp till underhållning. Mötet avslutades med utlottning av blommor.