Medlemsmötet 19 okt.

| 19 oktober 2022

Medlemsmötet samlade 150 medlemmar. Kommunchefen informerade och gruppen "Kvartiåtta" underhöll.

Medlemsmötet i SKPF samlade en fullsatt lokal i Lagagården. Laholms Kommunchef Anders Einarsson berättade om sin bakgrund och hur han upptäckte och föll för Laholm. Han belyste den framåtanda och byggiver som finns men att byggandet måste ske i anpassad takt så att förskolor, skolor och äldreboenden finns på plats. Laholm med allt som finns och inte bara stranden måste också lyftas fram och då inte minst det som finns utanför tätorten. Alla måste bli bättre ambassadörer för sin ort. Kommunens ekonomi berördes också och trots ett gott utfall detta år krävs återhållsamhet och goda politiska ställningstaganden i kommande budget.
Han utlovade också att trappan upp till Gröna Hästen ska byggas och då med räcken.
Mötet fortsatte med fika. En god landgång och kaffe/the. Därefter äntrade coverbandet “Kvartiåtta”
scenen. Ett härligt gäng grabbar från Halmstad som spelade blandad och omtyckt musik.
En del medlemmar vann en trisslott på entrébiljetten. Den av ordf. utlovade miljonen hålls säkert hemlig.