Strandparty

| 10 augusti 2022

Ett hundratal medlemmar samlades till SKPF:s strandparty med tipsfrågor, grillning och allsång

En fantastisk sommarkväll med sol och vindstilla väder samlades ett 100-tal SKPF-are till strandparty. En klurig tipsrunda framställd av Holger och Britt-Mari Karlsson visade sig lämpligt svår då 3 stycken hade 11 rätt. Efter tipset påbörjades grillningen och under maten underhöll Lennart och Sylve Bengtsson. De ledde också allsången innan ordf. Lennart Rubensson påminde om de aktiviteter som står för dörren och då i första hand medlemsmötet den 17 aug i Lagagården.