Avdelningens årsmöte 2023

| 8 mars 2023

Avdelningen höll sitt årsmöte den 15 februari på Sockerfabriken i Lidköping.

Ordförande Lisebritt Karlsson hälsade alla hjärtligt välkomna till SKPF:s årsmöte och öppnade mötet med en parentation över medlemmar som avlidit under året. Hon tände ett ljus och därefter hölls en tyst minut. Katarina Hjalmarsson läste en dikt av Britta Roland.

Som mötesordförande valdes Gun Gustavsson och som sekreterare Barbro Nilsson. Lisebritt informerade om det kommande års-programmet, resor och studier m.m. Sedvanliga mötesförhandlingar och val genomfördes. Kassör Katarina Hjalmarsson omvaldes, liksom styrelseledamöterna Rosemary Wahlgren, Barbro Nilsson och Lennart Simonsson samt ersättarna Viola Karlsson Mona Larsson och Ragnar Johansson. Även valberedningen bestående av Kajsa Gustavsson, Irene Apelqvist och Gun Gustavsson omvaldes. Kvar i styrelsen är Lisebritt Karlsson, Marita Berggren och Marie Ahlström.

Till SKPF:s Kongress i juni nominerades som ombud Lisebritt Karlsson och ersättare Marie Ahlström och Katarina Hjalmarsson.

SKPF:s guldnål delades ut till Leif Roos för nio år som förtroendevald. För sex år som förtroendevald delades silvernålar ut till Betty och Roland Kristiansson i festkommittén, Wolfgang Schneider som revisor, Magdalena M Ohlsson som revisorsersättare och Irene Apelqvist som valberedare. Stig Karlsson avtackades i sin frånvaro för sina år i festkommittén.

Efter mötet bjöds det på en god landgång med kaffe och kaka. Därefter blev det underhållning av Pia och Magnus Hast från Hova som bjöd på en mycket trevlig underhållning, med många kända låtar av Towa Carson, Sven Ingvars och Anita Lindblom m.fl. och berättade roliga historier. Mötet avslutades med lotteridragning med många vinster. Ordföranden tackade alla så mycket för ett trevligt och bra genomfört årsmöte.

Wolfgang Schneider får silvernålen av Lisebritt.

Text Lisebritt Karlsson Foto Roland Kristiansson