Månadsträffen 23 april 2019

| 20 maj 2019

Dagens gäst var Lotta Hjoberg som är ny chef för Vård och Omsorg i Lidköpings kommun.

Efter välkomsthälsningen av ordförande Lisebritt Karlsson och till dagens gäst Lotta Hjoberg ny Vård och omsorgschef i Lidköpings kommun fick Lotta ordet. Hon gjorde en trevlig presentation av sig själv. Hon är född i Vartofta men är nu Mariestadsbo sedan flera år tillbaka och där hon har arbetat som socialchef. Lotta tog upp både dåtid, nu tid och framtid inom äldreomsorgen. Det har gjort mycket inom äldreomsorgen i kommunen. Flera Äldreboende har byggts om och till i en rask takt likaså våra mötesplatser som är mycket välbesökta, där god mat och en trevlig samvaro kan avnjutas.

Den största förändringen är nu på gång och det är ett Demenscenter på Östhaga som kommer att vara klart om ca 3 år. Och framtiden är redan på gång, det är den digitala välfärden som kommer både att hjälpa och underlätta för vårdtagarna och personalen på ett bra sätt. Idag finns redan en del natt kameror då en del kan bli störda av ett besök då kan man gå in med kameran och göra en tillsyn. Det kommer att hända mer inom Äldreomsorgen så Lotta är välkommen tillbaka och berätta vidare om nya händelser. Ordföranden pålyste om olika aktiviteter som är på gång. Nästa månadsträff är den 15 maj i Folkets Park då Politichen underhåller, den 15 aug, är det sommarfest i Falköpings Folkets Park som distriktet arrangerar.

Träffen avslutades med fika och lotteridragning.

Text Lisebritt Karlsson