Månadsträffen den 29 mars

| 23 april 2023

Avdelningen har haft månadsträff på Sockerfabriken där Social välfärd Lidköping kommun gav information om anhörigstöd.

Avdelningen har haft månadsträff på Sockerfabriken där Social välfärd Lidköping kommun gav information om anhörigstöd. Anhörigstöd är en service som erbjuds till alla kommunens invånare. Vi journalför inget och har självklart tystnadsplikt. Vem är anhörig? Alla som stöttar vårdar eller har en person i sin närhet som är i behov av stöd oavsett släktband. Servicetjänster erbjuder Social välfärd inom kommunen till dig som är 80 år och äldre. Servicetjänsten kan du få utan biståndsbedömning Men kostar en timpeng. Digital fixare. Behöver du hjälp och stöd för att installera och komma igång med att använda olika digitala tjänster, appar, sociala medier eller andra kommunikationsverktyg i vardagen.

Tjänsten är kostnadsfri och vänder sig till dig som är 65 år eller äldre. Vi fick information från Syn- och hörselinstruktör. För dig som är syn- eller hörselskadad och behöver stöd och råd i vardagen finns vår syn- och hörselkonstruktör. Du kan få hjälp på en av kommunens mötesplatser, äldreboende eller i ditt hem helt kostnadsfritt. Efter all viktig information från Social välfärd följde en fikarpaus. Sedan informerade Lisebritt om vårens och sommarens resor och aktiviteter. Lotteridragning med Påskinspirerade vinster.

Text Lisebritt Karlsson